Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Yπνωτιστική αναδρομή

H TEXNIKH   ΧΡΙΣΤΟΣ   ΚΑΙ
                    Η ΥΠΝΩΤΙΣΤΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Αν και έχουν δοθεί  πολλές μέθοδοι  της υπνωτιστικής μεθόδου  και πλησιέστερες  παραλλαγές της Τεχνικής Χριστός η αναφερόμενη αποτελεί  μία ζωντανή  λεπτομερή και ικανή μέθοδο για προσεχτικό , κατευθυντήριο έλεγχο .Δυστυχώς , όμως η υπνωτιστική  αναδρομή  «δεν» είναι  αποτελεσματική  για όλους όσους το επιχειρούν , καθώς  μόνο ένα  σχετικά μικρό ποσοστό  ανθρώπων  είναι ικανό  να επιτυγχάνει σε βάθος  την υπνωτιστική  έκσταση .
Ωστόσο ,σε πολλούς ανθρώπους  η συνειδητή (ευσυνείδητη ) εφαρμογή  της αναφερόμενης τεχνικής , συχνά προκαλεί  ζωντανές  και συντριπτικά οξυδερκείς  παραστάσεις  μέσα στις παρελθούσες  ζωές – και να δώσει  αυτές τις εικόνες  χωρίς απώλεια  συνείδησης .Εξαρτώμενη  όχι  από κάποια  κατάσταση ‘έκστασης , αλλά από τη φυσική διέγερση  του τρίτου  ματιού ή από τη μέθοδο Χριστός είναι  ένας σπουδαίος  δρόμος, ανοιχτός  στη μεγάλη  πλειονότητα  των  ευσυνείδητων  ερευνητών .Η εμπειρία  Χριστός  διαφέρει σημαντικά  από εκείνη  που αποκτάται  μέσω  της υπνωτιστικής  αναδρομής , αλλά  τα τελικά  αποτελέσματα  είναι εξίσου σημαντικά  και εξίσου ενδεικτικά .
Υποστηρίζοντας αυτές τις δύο μεθόδους μετενσαρκωτικής    έρευνας ,  θα περιγράψω  αργότερα  έναν αριθμό  λιγότερο  εντυπωσιακών  μεθόδων  για χάρη  της πλήρους  έρευνας .Όποιο μέσον και να χρησιμοποιήσεις  για να ερευνήσεις , μετεμψυχώσεις σου , πρέπει  να γνωρίζεις , ότι  και η πιο  έντονη  «ανάμνηση» είναι δυναμικά  σχεδόν  άχρηστη  μέχρις  ότου  ελεγχθεί  πλήρως  για  ιστορική  ακρίβεια.
Η αυταπάτη  είναι τόσο  συχνή  στην έρευνα  μετενσάσκωσης , όσο  και σε κάθε  άλλη  μορφή  ανθρώπινης  προσπάθειας ,έτσι  ώστε  η εμφάνιση  κάποιας  «ανάμνησης» πρέπει πάντα  να θεωρείται  σα μισή  μάχη  μόνον Η άλλη μισή  μάχη  είναι η επιβεβαίωση  της ακρίβειας  αυτής  της ανάμνησης  μέσω  της ευσυνείδητης  έρευνας.  
      ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ   ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
 Όλες  οι αναμνήσεις  δε μπορεί  φυσικά  να επιβεβαιωθούν .Kαι o αρθρογράφος συνεχίζει .Ένας  πελάτης μου θυμήθηκε  έντονα  την ύπαρξη  του  σαν πρωτόγονος  ψαράς  στις ακτές  της βόρειας  Αφρικής .Δε μπορούσε  να επιτευχθεί  καμία επιβεβαίωση  της «ανάμνησης» του .
Ο Βloxham.του οποίου το έργο  έχει δώσει  τόσα πολλά στον τρόπο της σκληρής  ένδειξης , κάποτε ΄έφτασε  μακρύτερα  με κάποιον  που θυμήθηκε  μία ζωή  σε προϊστορικούς  χρόνους. Εδώ πάλι , ήταν αδύνατη  η επαλήθευση  των καθημερινών  λεπτομερειών .
 Αλλά εάν οι τεχνικές  σου για αναμνήσεις  τύχουν  σε αυτές τις κατηγορίες , συνέχισε  να χρησιμοποιείς  τις τεχνικές , που  αποδεικνύονται  αποτελεσματικές  για σένα , μέχρις ότου  αναδυθεί  μία πιο  εύκολο αποδεικτη  ζωή. Και σίγουρα  θα εμφανιστεί  διότι  οι περισσότεροι από εμάς  δεν έχουν  μόνο μία  προηγούμενη  ζωή ,αλλά πολλές, που η κάθε μία  είναι μεγαλύτερης  σπουδαιότητας για εμάς  από ότι μπορούμε  να φανταστούμε .
Αυτό είναι κάτι που αξίζει να ερευνηθεί .Πολλοί αποκρυφιστές ,ψυχιστές , όπως  ο διάσημος υπνωτιστής -  Προφήτης  Ε
dgar Cayce, ακόμα  και ορισμένοι διορατικοί  γιατροί  έχουν φτάσει  να πιστεύουν  ότι  ορισμένες  ασθένειες –σωματικές  και ψυχικές – έχουν τις ρίζες  τους  σε κάποια  προηγούμενη  μετενσάρκωση. Και χωρίς τη γνώση  αυτής της  μετενσάρκωσης  είναι  πολύ δύσκολο να γιατρευτούν .
Ο Εdgar Cayce.πήγε ακόμη μακρύτερα .Ισχυρίστηκε  ότι οι ασθένειες  και η παρούσα  ζωή συχνά εξαρτώνται  από  την παρελθούσα ζωή .Έτσι για να εκμεταλλευτεί κανείς τις ικανότητές του πλήρως  και να αποφύγει πολλά λάθη , είναι ζωτική αναγκαιότητα  η πολύ  καλή  γνώση  των προσωπικών του μετενσαρκώσεων  .κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Κέϋση έδωσε μερικές  χιλιάδες  αναγνώσματα ζωής – παρελθούσας ζωής – για να διευκολύνει  τους ασθενείς του  να αποκτήσουν  την αναγκαία  διορατικότητα.

                    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου