Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016                                                   ΜΑΘΕ  ΑΣΤΟΛΟΓΙΑ........... 

 

                                                             Μέρος  3ο
                                                           

........Αφού από την 0ο του Κριού  χωρίστηκε ο ζωδιακός  σε 12 ίσα τμήματα , έτσι και εμείς  θα ξεκινήσουμε  από τον ωροσκόπο  για να χωρίσουμε  το ωροσκόπιο ως  μία γραφική  αναπαράσταση  του ζωδιακού  σε 12 τμήματα  τα οποία  ονομάζονται οίκοι. Η γραμμή που χωρίζει  τον ένα οίκο  από τον άλλο  ονομάζεται  ακμή.
Η ακμή  του ωροσκόπου  κάθε 4 λεπτά της ώρας προχωράει   και μία μοίρα,  δηλαδή  στο 24ωρο καλύπτει  τις 360οτου ζωδιακού .
Καταλαβαίνετε  λοιπόν,  πόσο σημαντική  είναι η  ακριβής  ώρα  γέννησης ( η οποία  σημειώνεται  τη στιγμή της αποκοπής  του ομφάλιου  λώρου  ή της  πρώτης  αναπνοής ) , διότι από αυτήν  θα βρούμε  το άλλο μας ζώδιο, το οποίο  είναι εξίσου  σημαντικό , όπως αυτό  που  συνηθίζετε  να λέτε ότι  είστε  τάδε  ζώδιο,  αναφερόμενοι  μόνο στην ημερομηνία  γέννησης.
Αν για παράδειγμα  στις  6μμ..  ανέτειλε  σένα  τόπο, το ζώδιο  του Λέοντα , στις 8μμ θα ανατείλει  το επόμενο  Ζώδιο της Παρθένου ,στις 10 μμ το Ζώδιο  του Ζυγού  κ.οκ Για την ερμηνεία του  Ωροσκόπου  και των οίκων  που τελικά χαράζουν  το πεπρωμένο μας , θα μιλήσουμε  αναλυτικά  αργότερα .
Για την ανεύρεση του ωροσκόπου  υπάρχουν αρκετοί  τρόποι  επιστημονικοί και   πρακτικοί .Από τους πλέον επικρατέστερους  επιστημονικούς είναι οι μέθοδος  των ισομετρικών και των άνισων  οίκων  πλάσιντους και  κωχ. 
Στην περίπτωση  αυτή των άνισων   ως πρώτος οίκος  του ωροσκοπίου  θεωρείται το ζώδιο  στο οποίο  συμπίπτει με τον ωροσκόπος σας . Ως δεύτερος  οίκος,  το επόμενο ζώδιο  μετά τον ωροσκόπο , ως τρίτο  κατά σειρά  από το πρώτο κο.κ.
Με αυτόν τον τρόπο , δηλαδή  κάθε ζώδιο   εκπροσωπεί  και έναν οίκο.
Εμείς στο επόμενο μάθημα   θα σας δώσουμε  ένα πίνακα για να βρείτε  πρακτικά  και οπωσδήποτε  κατά  προσέγγιση  τον ωροσκόπο  σας ,τώρα όμως   θα αναφερθούμε  στους   επικρατέστερους  επιστημονικούς  τρόπους  που θα μπορείτε  να βρίσκετε  τον ωροσκόπο  σας  με ακρίβεια.
Σημείωση: Με ακρίβεια όμως τον έχετε και μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς  να ξοδεύετε πλέον  χρόνο  και κόπο.

Η ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΩΡΟΣΚΟΠΟΥ  ΜΕ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ  ΠΛΑΣΙΝΤΟΥΣ

Για να γίνει  πιο εύκολα κατανοητή  η μέθοδος ΠΛΑΣΙΝΤΟΥΣ θα την περιγράψουμε  με ένα παράδειγμα , που σε κάθε πράξη  θα επεξηγούμε  τι κάνουμε και γιατί. Εσείς δεν έχετε  παρά να μελετήσετε  με προσοχή την μέθοδο  που ακολουθούμε , μέχρι την ανεύρεση  του ωροσκόπου .
Παράδειγμα : Ένα άτομο γεννήθηκε  στις 25  Μαρτίου 1936, στις 6.30’μμ στην Αθήνα.
1.Αμέσως πρέπει να μετατρέψουμε  την τοπική  ώρα ( 6,30) σε ώρα Γκρήνουιτς , γιατί όπως σας έχω πει  σε προηγούμενα μαθήματα  στην Αστρολογία  όλοι οι υπολογισμοί  γίνονται  με βάση  την ώρα  Γκρήνουιτς, δηλαδή :
6 ωρ.      30΄π.λ.  μείον  > τοπική ώρα γέννησης  στην Ελλάδα
2 ωρ.                                 > διαφορά  ώρας  Ελλάδα – Γκρήνουιτς
4ώρ-------30΄π.λ.--------

2.Στην ώρα 4.30΄ που βρήκαμε  πρέπει να γίνει  μία διόρθωση , γιατί η Αστρική  ώρα  έχει μία διαφορά  4 πλ.΄. το 24ωρο, σε σχέση  με την ώρα  του ρολογιού .
Για κάθε  μία ώρα  πρέπει να γίνεται   διόρθωση  10 δ.λπ και για κάθε 1 πλ..η διόρθωση  είναι 1/6 του δευτερολέπτου .Δηλαδή :
        Για     τις    4 ώρες    έχουμε      4Χ 10     =    40 δλπ.
        Για     τα     30 π.λ    έχουμε       30Χ1/6  =     5   δλπ.
                                                                                 ---------------
          Επομένως  για τις  4 ώρες  30 πλ. έχουμε 45 δλπ       διόρθωση
3. Στην Αστρολογική  εφημερίδα  του έτους  γέννησης  και στην αντίστοιχη  ημερομηνία  στη στήλη  που  αναγράφει Sidereal time βρίσκουμε  την Αστρική  ώρα ( H.M.S.)
4.  H διαφορά ώρας   Αθήνας –Γκρήνουιτς είναι 1 ώρα 34 πρώτα λεπτά, 53 δεύτερα λεπτά. Αυτή είναι  η τοπική ώρα  Αθηνών  όταν το Γκρήνουιτς  έχει μηδέν (0 ώρα )
5. Για να βρούμε την Αστρική ώρα  γεννήσεως  του ατόμου  προσθέτουμε  την Αστρική ώρα που  βρήκαμε στην αστρολογική εφημερίδα , την ώρα Γεννήσεως(             μετατρεπόμενη  σε ώρα Γκρήνουιτς ), τη διόρθωση  και την τοπική  ώρα της πόλης  που πραγματοποιήθηκε η γέννηση .Έτσι για το παράδειγμά μας έχουμε:
          00 ωρ.     11 π.λ.     04 π.λ      Αστρική  ώρα
          04 ωρ.     30 π.λ.      00      ΄     ώρα γεννήσεως
          00 ωρ.      00             45             διόρθωση
          01 ωρ.      34             53             τοπική ώρα Αθηνών         __________________________________________
          05              75                               ήτοι
          06 ωρ.         16 πλ.                      42 δ.λ.π

Ώστε η ώρα  της γέννησης  είναι  6 ωρ 16 π.λ. 42 δλ.
Αυτή η ώρα  σημειώνεται με τα αρχικά των ξένων λέξεων
R.A.M.C.
Σημείωση :Αν αυτή η ώρα ξεπερνούσε  τις 24 ώρες τότε θα αφαιρούσαμε  τις 24 ώρες  και το υπόλοιπο θα ήταν η ώρα μας .Για παράδειγμα : Αν η ώρα  που βρήκαμε  ήταν 25  ώρ.13πλ.20δλ με την αφαίρεση  θα είχαμε  1ώρ.13πλ. 20δλ.
Αν η ώρα της  γέννησης  που μας είχαν δώσει  ήταν πρωί  τότε θα έπρεπε  να δείτε το S.T της προηγούμενης  ημέρας  και στην ώρα  της γέννησης  να προσθέτατε  12 ώρες Η γέννηση στο παράδειγμά μας  στην Αθήνα , είναι ανατολικά του Γκρήνουιτς Αν ήταν  δυτικά  θα προσθέταμε τις ανάλογες   ώρες.
6…….Aφού βρήκαμε  την Αστρική  ώρα  της γέννησης ( 6ωρ.16 π.λ 42δλ) τώρα  ανατρέξτε  στο βιβλίο  οικοθεσίας εκεί θα  βρείτε  τον 27οπαράλληλο  βόρεια που ανήκει η Αθήνα.
Στην αριστερή  στήλη  της σελίδας  θα δείτε  στο επάνω  μέρος  να αναγράφονται  οι λέξεις Sidereal time. Εκεί θα ψάξετε να βρείτε  την πλησιέστερη ώρα  προς την  6ώρα 16΄42΄΄( παίρνουμε  τη πλησιέστερη  για να μη  σας  μπλέξω  με μαθηματικές πράξεις ).Στη δική μας περίπτωση βρίσκουμε  την 6.17.26 που μα δίνει ωροσκόπο  3ο35΄του Ζυγού .
Δεξιά του ωροσκόπου  αναγράφονται  οι αριθμοί 2,3 και αριστερά του  οι αριθμοί 10,11,12.Αυτοί οι αριθμοί  ορίζουν τις ακμές  των  αντίστοιχων ΟΙΚΩΝ .Δηλαδή στο βιβλίο  οικοθεσίας  δίνονται  συνολικά  οι 6 οίκοι  για να βρούμε  τους υπόλοιπους 6  δεν έχουμε παρά να  σημειώσουμε  τους αντιδιαμετρικούς αυτών .Δηλαδή  απέναντι από τον πρώτο τον έβδομο,  απέναντι από το δεύτερο τον  όγδοο κ.οκ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ :http/yiotakalogera  gr
ΣΕΛΙΔΑ  ΣΤΟ FACE BOOK :httpwww face book .com/ Giota Kalogera Ellada
  
  

    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου