Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

Μάθημα 10. Αναφορά στους δυτικούς , βόρειους ,νότιους οίκους


Μάθε αστρολογία

Μαθημα  10ο
Στο 9ο μάθημα αναφερθήκαμε                                                                                   στους ανατολικούς οίκους. Θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους
                                                             .
                                                                   

Δυτικοί  οίκοι

Ο κεντρικός οίκος  ετούτης της ομάδας είναι  ο έβδομος , ο οποίος περιβάλλεται  από τον έκτο και τον όγδοο. Αντιπροσωπεύει  τις σχέσεις του ατόμου , οι οποίες  συντείνουν ενεργά  στην πρόοδο  του , ή στην αποτυχία έως στην   καταστροφή του,  σε ακραίες περιπτώσεις .
Ο έκτος , πίσω από  τον έβδομο  λειτουργεί  ως το υποστήριγμα  στις σχέσεις του ατόμου. Είναι σαν τον  υφιστάμενο που προσφέρει  τις υπηρεσίες του  στον προϊστάμενο  για να βγει  κάποιο έργο .Στην περίπτωση όμως,  που η προσφορά  εργασίας  του υφιστάμενου(6ος)  είναι ανεπαρκής  τότε  και η δουλειά του προϊσταμένου (7ος )θα φαίνεται στα μάτια των άλλων ανεπαρκής , ώστε  να φαίνεται και  μέτρια η δημοτικότητά του . Αυτή είναι η περίπτωση  που το άτομο  ζει απογοητεύσεις  και καταπιέσεις με συνέπεια μέσα τέτοιες συνθήκες  να κλονίζεται και η υγεία του .
Έτσι, βλέπουμε  πως λειτουργεί  ο έκτος οίκος  σε σχέση με τον έβδομο οίκο  .Δηλαδή  βλέπουμε  ποιες είναι οι δυνατότητες για εργασία  και ποιες είναι οι αντοχές του  για να μπορέσει  να συνεργαστεί και να επιβιώνει  επίσης  με άλλους ανθρώπους.
Στη συνέχεια  κοιτάζουμε τον όγδοο οίκο .Εδώ βλέπουμε με πιο τρόπο  το άτομο  θα αξιοποιήσει  όλες αυτές τις εμπειρίες  που απόκτησε  από τις διάφορες συνεργασίες  του  και πως τελικά διαμορφώνεται  ο χαρακτήρας του  μέσω των άλλων , ώστε να φτάσει  στο σημείο  της αναγέννησής του και   φτάνοντας επίσης  έτσι,  στο τελευταίο  της στάδιο που είναι ο θάνατος .
Εν ολίγοις , ο όγδοος οίκος σε σχέση με τον έβδομο  δείχνει το μέγεθος  της βοήθειας  που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος  από τους άλλους  και τι εκείνος  μπορεί να προσφέρει  μέσα από τους κόπους  και τις εμπειρίες του .
Γι αυτό,  ο όγδοος οίκος  δείχνει επίσης,  τα  κληροδοτήματα,  τις κληρονομιές  και γενικά  κάθε τι  που προσφέρεται  από τους άλλους  για τη δική του επέκταση.
                                          Βόρειοι   οίκοι

 Σε ετούτην την ομάδα  ανήκουν  ο δέκατος (10ος)  οίκος στον οποίο βρίσκεται το  μεσουράνημα του ωροσκοπίου. Επίσης βρίσκονται  ,ο ένατος (9ος) ο οποίος  προηγείται του δεκάτου  και ο ενδέκατος (11 ος) μετά από αυτόν.  Κατά συνέπεια και οι τρεις  αυτοί οίκοι καταλαμβάνουν  το υψηλότερο  σημείο του ωροσκοπίου .
     Ο  δέκατος  όπως έχουμε πει θα μας δείξει τη θέση  που θα καταλάβει το άτομο  στη Δημόσια  ζωή του και τον  τρόπο  που θα την κερδίσει .
 Ο  ένατος (9ος ) λοιπόν , γίνεται το υποστήριγμα  του δεκάτου .Καθώς αυτός ο οίκος συνδέεται  με τη γνώση  και την ανώτερη ηθική  του ατόμου , ανάλογα  με το βαθμό της ανάπτυξης του   θάναι  ανάλογη  και η θέση  που θα καταλάβει στη ζωή. Πολλές φορές όμως,  για να το καταφέρει  κανείς αυτό  θα πρέπει να  αποκτήσει πανεπιστημιακή  μόρφωση  ή να μεταναστεύσει  ή να γίνει  παραδεκτός  για την υψηλή  νοημοσύνη( πνευματικότητα ) του .Γι   αυτό  ο ένατος (9ος)  οίκος είναι συνδεδεμένος  με την ανώτερη μόρφωση , τα μακρινά ταξίδια  και με  τον υψηλό  δείκτη της νοημοσύνης και της ηθικής του.
      Με λίγα λόγια , η κατάκτηση  της θέσης  μέσα στο  κοινωνικό σύνολο    έρχεται σα συνέπεια  αυτών , άσχετα  αν αυτή( θέση)  τελικά  θα χρησιμοποιηθεί  για καλό ή κακό.
     Ο ενδέκατος (11 ος) οίκος ,τελικά  δείχνει  τις δυνατότητες  που έχει το άτομο  για μεγαλύτερη επέκταση,  αλλά πιο απρόσωπη .Δηλαδή  σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος  αφού έφτασε και καθιερώθηκε  στο (10 ο) οίκο,  τώρα ζητάει  να επεκταθεί και πιο πέρα  από τα σύνορά του , μέσα σε ένα πλατύτερο κοινό , που γι αυτόν  θάναι όλοι φίλοι του , έστω και απρόσωπα .Εδώ, είναι που συνδέεται με ανθρώπους της ιδίας ιδεολογίας  και που  μοχθεί  για τα  ιδανικά και τους στόχους του.

                                                             Νότιοι  οίκοι
Ετούτη η ομάδα ,αποτελείται από  τον τέταρτο (4ο) οίκο  και εκατέρωθεν αυτού, τον τρίτο ( 3ο) να προηγείται του τετάρτου   και τον πέμπτο ( 5ο) οίκο να έπεται του τετάρτου. Από δε,  το γεγονός  ότι  όλοι βρίσκονται  στο χαμηλότερο σημείο  του ωροσκοπίου  αποκαλείται εσωτερική ομάδα.
     Έτσι λοιπόν, ο τέταρτος οίκος  εκφράζει την  εσωτερική , αόρατη  ζωή του ανθρώπου  και ίσως  την «κατοικία» της ψυχής του. Δείχνει  τους γονείς , το οικογενειακό περιβάλλον  και φυσικά  τις συνθήκες διαβίωσης  σε αυτό .
     Ο τρίτος ( 3ος) οίκος  ο οποίος προηγείται του τετάρτου λειτουργεί  ως  το στήριγμα του  τετάρτου,  καθώς δίνει στοιχεία  για τα αδέλφια  και για άλλους συγγενείς εξ αίματος .Επίσης,  δείχνει τον τρόπο επικοινωνίας του ατόμου με άτομα που περιστρέφονται γύρω  από την καθημερινότητά του, όπως είναι οι  γείτονες , οι  συμμαθητές , αργότερα οι σύντομες μετακινήσεις  του, στις ημέρες μας  τις ενημερώσεις του μέσω διαδικτύου κ.λπ  .
    Ο πέμπτος( 5 ος ) οίκος  δείχνει το αποτέλεσμα  του τρίτου και του τετάρτου οίκου .Δηλαδή  αυτά που βιώνει το άτομο  από την οικογένεια και από  όσα εισπράττει από την καθημερινότητά του και πλέον  τα έχει κάνει  κτήμα του  στοχεύει να τα  δημιουργήσει και  για τη δική του ιδιωτική ζωή, όπως   παιδιά, έρωτα ,διασκέδαση  κ.λπ. .Επίσης εδώ  επιδιώκει να δοκιμάζει και  την τύχη του .Γι αυτό  ετούτος ο οίκος  δείχνει  και τα ρίσκα του ατόμου, δηλαδή  κερδοσκοπικές  επιχειρήσεις τζόγο κ.λπ.
Στο επόμενο : θα συνεχιστεί με την ταξινόμηση των οίκων.        
    

                                                                  
           


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου