Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

“Εισαγωγή στην Αστρολογία και οι κοσμικές δυνάμεις”
( απόσπασμα από τη διάλεξη μου στις………

….Κάθε ζων οργανισμός  από τη γέννησή του  ως το θάνατό του  δέχεται αστρικές ακτινοβoλίες θετικές και αρνητικές. Και είναι  απόλυτα εξακριβωμένο  ότι όλοι μαζί μπορούμε – μερικοί λιγότερο και μερικοί άλλοι  περισσότερο- να ελέγχουμε  το κοσμικό  περιβάλλον μας  αν καταφέρνουμε  να διεισδύουμε  στη φύση  των κοσμικών δυνάμεων .Τι  είναι  όμως  αυτές οι κοσμικές  δυνάμεις; Από προέρχονται ; και πως μας επηρεάζουν;Καταρχήν , όλοι  ξέρουμε  ότι  δε θα  υπήρχε  ζωή  στη Γη  χωρίς την  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία του Ήλιου. Όμως,  η σύγχρονη  επιστήμη  θεωρεί  τον άνθρωπο  ένα τεράστιας  και αμείωτης  περιπλοκότητας , διότι  υπάρχουν  εκτός της  ακτινοβολίας  του Ήλιου  και άλλες γνωστές,  όπως της Σελήνης του Κρόνου  κλπ.…Η αστρολογία  λοιπόν  μας πληροφορεί  πως μεταφέρεται  η ενέργεια των ουρανίων  σωμάτων  και τι γίνεται  όταν αυτά  βρίσκονται σε  κραδασμική  αρμονία  ή δυσαρμονία μεταξύ τους .Δηλαδή  πως η  ενέργεια  του ενός  μπορεί  να φτάσει  μέχρι τον  άλλον  πλανήτη  ακόμα και στην περίπτωση  που οι συχνότητες  τους  είναι διαφορετικές.
            Το  πιο φανερό  αποτέλεσμα  όλης αυτής της  αμοιβαίας  έλξης  είναι το φαινόμενο  της παλίρροιας. Η επίδραση  της παλιρροιακής  έλξης  της Σελήνης  πάνω στη Γη  μπορεί να  παρατηρηθεί  σε οποιαδήποτε παραλία. Όχι μόνο  η Σελήνη  αλλά και ο Ήλιος  και οι άλλοι  πλανήτες  προκαλούν   παλίρροιες στη Γη. Οι παλίρροιες  δε συμβαίνουν  μόνο στις θάλασσες  και στα ποτάμια  παρατηρούνται  επίσης και στην ατμόσφαιρα της Γης .Αυτό δείχνει  πως ένα μέρος  του εσωτερικού  της Γης πρέπει να  βρίσκεται  σε υγρά κατάσταση  κάτι που δικαιολογεί  τους σεισμούς Αφού όμως ,  παρατηρούνται  και στην ατμόσφαιρα της γης  δεν πρέπει  να δημιουργούνται  επίσης παλίρροιες και μέσα  μας  όταν το ανθρώπινο  σώμα  είναι σχεδόν  κατά τα ¾  νερό ;Έτσι , θα δούμε αργότερα  γιατί η θέση  της Σελήνης  στο  ωροσκόπιο  είναι  τόσο πολύ  σημαντική  όσον αφορά  την εσωτερική υγεία του ανθρώπου, θα δούμε  την  με αναρίθμητους  τρόπους  ανταπόκριση  του ανθρώπου  στις αστρικές  επιδράσεις  και  που  δεν τις  αντιλαμβάνεται  συνειδητά.
            Η Αστρολογία  βασίζεται  σε επιλεγμένες  αστρονομικές  πληροφορίες  που χρησιμοποιούνται  σαν ενδείξεις  για την πρόγνωση. Η Αστρολογία  δεν προσπαθεί  να εξηγήσει  επιστημονικά  τα γεγονότα  που συμβαίνουν στον ουρανό  ή στους ανθρώπους .Δεν περιγράφει  φαινόμενα  ή γεγονότα , μα ούτε προσπαθεί  να συλλάβει  τις αιτίες  και τα αποτελέσματά σε κάθε θέμα που αγγίζει ,   δεν ενδιαφέρεται  αν ένας  πλανητικός  συνδυασμός  θα προκαλέσει  μερικά γεγονότα  σε ένα  άτομο , σε ένα έθνος  κ.λ.π, απλά  αποκαλύπτει  τη δυνατότητα  ή την πιθανότητα  να συμβούν  κάποια πράγματα .Δε  λέει  γιατί ή πως  συμβαίνουν  τα γεγονότα , απλά  δείχνει  τι να περιμένουμε από μία  κατάσταση  που θα επηρεάσει  τη συνείδηση  μας  σε μία συγκεκριμένη  στιγμή .
Ο άνθρωπος  είναι ένας  ολοκληρωμένος  οργανισμός  και μπορεί  να δραστηριοποιείται  σωματικά , ψυχικά,  πνευματικά,  κοινωνικά  με διαφορετική ένταση  και σε διαφορετικά επίπεδα .  
O βασικός  σκοπός λοιπόν   της αστρολογίας  είναι  να βάζει  τάξη  στις ανθρώπινες εμπειρίες  από τις  δραστηριότητες  που αναπτύσσει  ώστε  να μπορεί  ο άνθρωπος  να πετύχει  την πνευματική  ολοκλήρωση  του  και να έχει  τη σωματική υγεία του.
Αυτό λοιπόν που κάνει  ο γενέθλιος χάρτης  είναι να μας παρουσιάζει  με ένα ιδιαίτερο τρόπο πληροφορίες  για την ολοκλήρωση  ή την αποσύνθεση  του ανθρώπου. Ο τρόπος  αυτής της παρουσίασης  σκιαγραφεί  την πορεία  της οργανικής  του εξέλιξης .Την  συνιστώσα καμπύλη  των δυνατοτήτων του στη ζωή .Δηλαδή βλέπει  όλες τις συγκρουόμενες  τάσεις  του  που του  αποκαλύπτονται σαν συμπληρωματικά  συστατικά της  προσωπικότητά ς του .Εάν  η πρόγνωση , όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι  ήταν  μία ψευδαίσθηση , τότε  δε θα υπήρχε  επιστήμη και νόμος Και αφού  η Αστρολογία είναι επιστήμη  λογικά πρέπει να  περιέχει πρόβλεψη.
Αστρολογία όμως  δεν ασχολείται  με τον  προσδιορισμό   των αστρονομικών φαινομένων , αυτό αφορά την επιστήμη της Αστρονομίας, ασχολείται    με  την ερμηνεία  τους  σε σχέση  με τον άνθρωπο.( χαρακτήρα , συμπεριφορά κ.λ.π.
Όταν  αστρολογικά δίνεται  μία συγκεκριμένη εύνοια  σ έναν πλανήτη  δε δίδεται  τυχαία, οι ιδιότητες του απορρέουν  από τις  αστρονομικές του .Για παράδειγμα,  όταν αναφερόμαστε στον Δία  συχνά τον αποκαλούμε  ευεργέτη , διότι  η ακτινοβολία του  προδιαθέτει  τον άνθρωπο στο   να αισιοδοξεί  και να ενθαρρύνεται με αποτέλεσμα  να πετυχαίνει συχνά  τους σκοπούς του ….
Το να πούμε  ότι  δύο πλανήτες  θα είναι σε  σύνοδο  μία συγκεκριμένη  στιγμή  αναφερόμαστε  σένα αστρονομικό  όρο  .Αν όμως προσθέσουμε  ότι η ζωή  ενός ανθρώπου  γεννημένου  σε μία συγκεκριμένη  ώρα  και τόπο θα περάσει μία κρίση , την ημερομηνία  που θα εξακριβώσουμε, αναφερόμαστε  σε αστρολογική  πρόβλεψη. Σε  αυτήν  τη δήλωση , το σημείο  εκκινήσεως  είναι η ζωή   του ανθρώπου. Κάθε πρόγνωση  που δε θέτει  τη ζωή του ανθρώπου  σαν βάση ή σαν σημείο αναφοράς  είναι ατελής . Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα , είναι παραπλανητική  και σε μερικές καταστροφική .
Η πρόγνωση , έχει αξία  μόνο  όπως φαίνεται  σε σχέση  με το άτομο  και ως προς  τι του συνεισφέρει  στην ανάπτυξή του…..
Η ελεύθερη βούληση  είναι το μέτρο  της ικανότητας  του ανθρώπου  να υπάρχει  και να ενεργεί  ως ξεχωριστό  άτομο.
Η Αστρολογία λοιπόν  ασχολείται  με την ανθρώπινη φύση  με τη γενικότερη  έννοια. Ο αστρολόγος  πρέπει να ψάξει  και να ορίσει  την ατομικότητα  του επισκέπτη του , που σημαίνει  ότι πρέπει  να εντοπίσει με ποιο τρόπο  αντιδρά  το συγκεκριμένο  άτομο  στις κρίσιμες  φάσεις  της ζωής του .Και αυτό γίνεται  μόνο  μετά από  συνειδητή μελέτη  του  ωροσκοπίου.
Το κάθε άτομο  είναι μία  ξεχωριστή  οντότητα  και κανείς  δε μπορεί  να καθορίσει  εκ των προτέρων  τις πράξεις  και τις αντιδράσεις του, διότι  λειτουργεί  μέσα στα όρια  της γενετικής  του  δομής .Η Αστρολογία  βέβαια,  μπορεί  να ορίσει  τα όρια, και να κάνει  προτάσεις  όχι  όμως να επιβάλλει  τρόπους συμπεριφοράς .

Ακόμα και στις πιο τίμιες περιπτώσεις  και σε αυτές που δεν  αναμιγνύεται  χρηματική συναλλαγή  οι κίνδυνοι της  μαντείας  είναι ότι βασίζεται σε λανθασμένη  ψυχολογία , ότι  ξεχωρίζει για έρευνα  καθιερωμένα  θέματα , περισσότερο για να  εντυπωσιάσει  την περιέργεια  ή την ματαιοδοξία των ανθρώπων. Το χειρότερο  όμως που μπορεί  να συμβεί με την μαντική  στον άνθρωπο  είναι  η εξάρτηση. Όμως καλό είναι να θυμόμαστε ότι , τα γεγονότα  δε συμβαίνουν  σε μας , εμείς συμβαίνουμε σε αυτά………   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου