Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

ΟΨΗ ΕΝΑΜΙΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ( 135 μοίρες)


ΟΨΗ  ΕΝΑΜΙΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
                 ( 135 μοίρες)


Για να γίνει  πιο εύκολα κατανοητή  η όψη των 135λαμβάνουμε ως αρχή του μετρήματος  την (00)  μοίρα του Κριού, έτσι βλέπουμε  ότι εκτείνεται  μέχρι τη 15η μοίρα  του Λέοντα,  και τη 15η μοίρα  του Σκορπιού.

Και μόνο  από το γεγονός  ότι οι πλανήτες  που εμπεριέχονται  σε δύο διαφορετικά στοιχεία (Λέων –φωτιά, Σκορπιός- Νερό)όπως επίσης  και ότι αποτελεί το άθροισμα  των 90 μοιρών= τετράγωνο και 45 μοιρών=  ημί τετράγωνο δείχνει αμέσως ως όψη  την πολυπλοκότητα  της κυρίως όσον  αφορά τις ακραίες  τάσεις  συμπεριφοράς  του ανθρώπου  (περίπλοκη  έκφραση  ιδεών  και συναισθημάτων )
Το άτομο, παρουσιάζεται  συναισθηματικά  ασταθές .Συχνά παρασυρόμενο  από τις δικές  του  κρίσεις  και εκτιμήσεις  χάνει  τον έλεγχο  των πράξεων του  και συμπεριφέρεται  σαν απρογραμμάτιστο ρομπότ .Η έλλειψη  ψυχραιμίας , επίσης στον χειρισμό  των υποθέσεων του – η οποία είναι εμφανής –δημιουργεί  σοβαρά προβλήματα  στις διαπροσωπικές  του σχέσεις. Έχει την τάση  να μην παραδέχεται  τα λάθη του  και ενόψει  αντίξοων  συνθηκών  να δραματοποιεί  τα γεγονότα ,  αυξάνοντας  με αυτόν τον τρόπο  τις δυσκολίες , αντί  να προσπαθεί  να βρει λύσεις  να τις περιορίσει
Ας δούμε , όμως , καλύτερα  πως λειτουργεί  χωριστά το ενάμιση  τετράγωνο – φύση Λέοντα  και πως φύση Σκορπιού .
            Ως φύση Λέοντα :αντιστοιχεί στο  ζώδιο του Λέοντα , στον πέμπτο (5ο) οίκο και στην εξουσία  του Ήλιου , μας πληροφορεί  για  ηγετική  ικανότητα και   δράση , δίψα  για αναγνώριση , επιβράβευση  και την ευχάριστη  πλευρά  της ζωής . Με αυτήν την όψη ο άνθρωπος  εμφανίζεται έντονα  προσηλωμένος  στο «εγώ του  αδιαφορώντας  για τους  γύρω του , αλλά και έτσι με αυτήν,  την πολλές φορές προκλητική συμπεριφορά του,  αποξενώνεται. Ωστόσο  η επονομαζόμενη ως  κατώτερη  όψη  εκφράζει τη θέληση , τόσο που μέσω αυτής  μπορεί να ξεπεραστεί  η αλαζονεία, το πείσμα, ο εγωισμός  ώστε  η ζωή του να γίνεται  πιο ευχάριστη
            Ως φύση Σκορπιός : αντιστοιχεί  στο ζώδιο  του Σκορπιού , στον όγδοο ( 8ο) οίκο  και στον πλανήτη  Πλούτωνα .Θεωρούμενη ως  ανώτερη όψη λειτουργικά   είναι πιο έμμεση  από της κατώτερης . Όπως τα προβλήματα που  προκαλούνται στις  διαπροσωπικές σχέσεις  είναι πιο επιφανειακά . Είναι όμως, αρκετά σημαντική η εδραίωση  της βαθύτερης  κατανόησης  των σχέσεων  του ατόμου με τους άλλους .Οι όποιες τάσεις επιβολής όμως   προκαλούν συναισθήματα  αγανάκτησης  και έντασης , με αποτέλεσμα συχνά  να δημιουργείται  ένα ανταγωνιστικό κλίμα .Την ίδια  άρνηση και αντίδραση ωστόσο ,  εκδηλώνει και το ίδιο το άτομο  όταν κάποιοι άλλοι  προσπαθήσουν να του επιβληθούν  και να το αλλοτριώσουν .

Σημείωση: Πολλές περισσότερες πληροφορίες  δίδονται στο βιβλίο « Η επιρροή των Όψεων»           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου