Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

H EΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ


Η επίδραση  μιας οποιασδήποτε  όψης  που σχηματίζεται  από μια  διέλευση  δεν αφορά  πάντα  αποκλειστικά  και μόνο,  το άτομο του οποίου  εξετάζεις  το ωροσκόπιο .Μπορεί  να εκδηλωθεί  στο περιβάλλον  του εξεταζόμενου προσώπου ή σε σχέση  με κάποιο  άλλο  άτομο.  Πχ μία  διέλευση  του Άρη  από το  γενέθλιο  ωροσκόπιό σου  μπορεί  να σου  προσδώσει  επιπλέον , ενέργεια , θυμό, πάθος  ή να σε ωθήσει  στην καταστροφή , αλλά  και  μπορεί  να δεις  ένα  ατύχημα  στο δρόμο ξένο  προς εσένα.
     Είναι παρατηρημένο  ότι η όψη  που ταιριάζει  περισσότερο στο χαρακτήρα  σου  βρίσκεται  πάντα  σε πρώτη  θέαση  από την όψη  που είναι  ξένη  με αυτόν ( τον χαρακτήρα σου).Αν είσαι  απαισιόδοξος, οι εύκολες, οι ήρεμες , χαρούμενες  και ωραίες  διελεύσεις  σε εντυπωσιάζουν  λιγότερο  από τις στρυφνές  και τις καταστροφικές  με τις  οποίες  συνηθίζεις  να ταυτίζεσαι.
      Αν είσαι , από τη φύση  σου ευαίσθητο  άτομο ταυτίζεσαι  ευκολότερα  με τις όψεις  που ταιριάζουν  με τη φύση  του χαρακτήρα  σου.
 Αν  είσαι  πραγματιστής  θα καταλάβεις τις δύσκολες  όψεις και θα  τις  αντιμετωπίσεις  με σθένος.
 Σε όλες τις Αστρολογικές  όψεις  υπάρχει  μία ιεραρχικότητα  και μία  αιτιώδης αναφορά..
     
Aν δεν είσαι παντρεμένος , η αναφορά για  το σύντροφο  σου  μεταβιβάζεται  σε κάποιο  άλλο πρόσωπο με το  οποίο  συνδέεσαι  στενά.
     Αν  δεν έχεις  παιδιά , οι όψεις  που αναφέρονται  σε παιδιά  θα αφορούν  τα παιδιά των άλλων  ή νέους  ανθρώπους  που παίζουν  σημαντικό ρόλο  στη ζωή σου, κ.ο.κ.
Οι πλανήτες  λοιπόν είναι αρχέτυπα  σύμβολα  των αναγκών  μας  και των  κινήτρων μας.
Αν υπάρχουν  3,4 ή και περισσότεροι πλανήτες  σε γωνιακές  θέσεις  στο γενέθλιο  χάρτη , οι όψεις  που θα σημειωθούν  από μία διέλευση , δημιουργούν  εντονότερο  ενεργειακό πεδίο .Όμως το πρόβλημα  είναι πως θα το νιώσεις  εσύ  και πως θα  αντιδράσεις .Το  αποτέλεσμα  είναι καθαρά  εξατομικευμένο.
     Πολλές  φορές , διελεύσεις  δευτερεύουσας σημασίας  είναι δείκτες  επίσης , μεγάλων  αλλαγών στη ζωή σου όπως μία διέλευση της Σελήνης  από έναν οίκο  μπορεί να μην τη  νιώσεις  αλλά αν  ενεργοποιήσει για παράδειγμα  τον κυβερνήτη  του 4ου οίκου –που τυχαίνει να βρίσκεται  σε όψη  στο γενέθλιο  ωροσκόπιό σου  με τη Σελήνη – θα δημιουργήσει  κάποιο γεγονός .Επίσης με μία όψη Αφροδίτης –Δίας  μπορεί να πας σε ένα γάμο  ή να ακούσεις  για το γάμο  ενός γνώριμου ατόμου , αλλά δε θα αφορά δικό σου γάμο –αν αυτή  η διέλευση  δε συμβεί  στον 7ο ή 9ο  οίκο  και ταυτόχρονα  δεν υπάρχουν  και οι ανάλογες  αστρολογικές  προϋποθέσεις.
     Η κάθε διέλευση  μορφοποιεί  και[προσδιορίζει  κάποια γεγονότα .Για να επιτευχθεί ένα γεγονός  θα πρέπει  εκτός από την ένδειξη  που θα πάρουμε  από τα προοδευτικά ωροσκόπια , να υπάρχει και συμμετοχή  εξωτερικών  πλανητών , δεδομένου  ότι η επίδρασή τους  είναι και μεγάλης διάρκειας  και πιο ισχυρή.
      Αλλά και πάλι , όλα τα άτομα  δεν παρουσιάζουν  την ίδια ευαισθησία  σε όλους τος πλανήτες .Έχουμε άπειρα παραδείγματα  ανθρώπων  που είναι ευαίσθητοι  μόνο στον Κρόνο  ή στον Ουρανό η στον Άρη  .Αυτό σημαίνει , ότι η κίνηση  αυτού του πλανήτη  είναι ιδιαιτέρως  σημαντική στη ζωή τους.
 Ο προσωπικός πλανήτης –κλειδί  κάθε ατόμου  είναι συχνά αυτός που  βρίσκεται   στη σημαντικότερη  γενέθλια  σχέση με τον κυρίαρχο. Τα γεγονότα από μία τέτοια   διέλευση  μπορούν να σημαδέψουν  ακόμα και το υπόλοιπο της ζωής σου .Μπορεί όμως  να είναι και τόσο ασήμαντα  που να ξεχαστούν αμέσως.
     Ο Ήλιος και οι εσωτερικοί πλανήτες επίσης   (Ερμής –Αφροδίτη),έχουν  μία διμερή  επίδραση. Eτσι, μπορούμε να τους ονομάσουμε  δείκτες καθημερινής  εμπειρίας .Παράλληλα  όμως , ενεργούν και σαν έναυσμα  για πιο σοβαρές ενδείξεις .
Ο Άρης έχει διάρκεια επιρροής  τεσσάρων (4) ημερών , και κατά κάποιο τρόπο , η ενεργοποιητική του δράση  είναι πιο έντονη.
Ο Δίας  επιδρά κατά μέσο όρο 25 ημέρες .Δείχνει  μία περίοδο ηρεμίας  η οποία ακολουθείται  από την αναγκαιότητα  σου  για ανάπτυξη και επέκταση .
Ο Κρόνος  επιδρά  περίπου  2 μήνες , αλλά αφήνει  μια μακριά  σκιά .Είναι ο δείκτης  των φιλοδοξιών  ,και των επιτυχιών  σου.
ΟΙ Ουρανός, Ποσειδώνας ,Πλούτωνας     οι πιο απομακρυσμένοι  πλανήτες  κινούνται
τόσο αργά , ώστε η επίδραση  της διέλευσης  τους κυμαίνεται  από 1-3 χρόνια .Μαζί  με τον Κρόνο επηρεάζουν  την κατεύθυνση  της ζωής  σου μέσα  στο όλο σύστημα.
Σε γενικές  γραμμές , οι όψεις  των αργοκίνητων  πλανητών  ιδίως  οι «σκληρές»  (σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο ), επισκιάζουν  τις όψεις των άλλων  πλανητών .
Σχετικά με τη διάρκεια επίδρασης , ανοχή της   κάθε διέλευσης , ορίζουμε  το τόξο 2ο    (  μία μοίρα  προ και μία μοίρα  μετά  από την ακριβή  θέση .) για τους αργούς  πλανήτες , μπορούμε να πάρουμε  τόξο 4ο .
Τέλος , θα πρέπει  να τονίσουμε  ότι η φύση  των πλανητών  είναι απρόσωπη .
     Οι πλανήτες  δεν παίρνουν  αποφάσεις  και δεν κάνουν  ηθικές κρίσεις , εμείς τις κάνουμε .Οι πλανήτες  δεν είναι επιθετικοί ,εμείς είμαστε. Οι πλανήτες  δεν προσδιορίζουν  τη θέληση , την ενότητα ή την αγάπη , εμείς το κάνουμε. Ωστόσο, έχουμε την ελευθερία  για να έχουμε και τις εναλλακτικές  λύσεις .Έτσι, πάντα μπορούμε  να υφάνουμε  τη ζωή μας  και με τα καλύτερα υλικά .Όπως λέει  ο Agni Yoga,
Άλλωστε, ο βασικός  σκοπός της Αστρολογίας  είναι να σε κάνει  να κατανοήσεις  τη θέση σου  στο Σύμπαν , τις ενέργειες  που υπάρχουν  σε αυτό και τις ενέργειες  που υπάρχουν μέσα σου .
Η Αστρολογία δεν σε υποχρεώνει , ούτε σε δεσμεύει .Σου παρέχει  όμως χρήσιμες  πληροφορίες .
Σε σένα, τελικά, εναπόκειται  να βρεις  τον τρόπο που  θα λειτουργήσεις   το ωροσκόπιο σου .
Οι διελεύσεις βέβαια , σου δείχνουν  τις κατάλληλες ή ακατάλληλες  περιόδους  για τις οποιεσδήποτε  δραστηριότητές  σου. Επίσης , ενδέχεται  να σε πληροφορήσουν  και για μοιραία γεγονότα .Αλλά και πάλι , μετά  από μια τέτοια προειδοποίηση , από  σένα  θα εξαρτηθεί  τελικά  πως θα προετοιμαστείς  και στη συνέχεια  πως θα  διαμορφώσεις  τη ζωή σου 
.
    
    

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου